Woda Strukturalna

Jedyny sposób w jaki wiele właściwości wody mogą być wytłumaczone to taki by zrozumieć, że woda ma unikalną molekularną strukturę. Pewne okoliczności, omawiane szczegółowo w książce „Tańcząc z Wodą”, zachęcają wodę do formowania powtarzalnego, geometrycznego, wzorca molekularnego, w którym woda staje się płynnym kryształem.

Każdy z minerałów Ziemi ma krystaliczną formę. Diamenty to krystaliczny węgiel; szmaragdy to krystaliczny beryl; rubiny to krystaliczny korund. Różnica pomiędzy korundem a rubinem to sposób w jaki molekuły się układają lub strukturyzują. Każdy kryształ posiada specyficzny wzorzec strukturalny. Minerały formują kryształy kiedy okoliczności (temperatura i/lub ciśnienie) spowodują, że molekuły formują bardziej zorganizowany geometryczny wzór. Większość ludzi wie, że ekstremalne ciśnienie jest wymagane aby uformować diament. Strukturalna organizacja zmienia charakterystykę substancji. Niektóre ze zmian są oczywiste – jak widoczne różnice między węglem a diamentem.

Woda również ma krystaliczną formę – lód. Jednak badania odkrywają, że woda posiada kolejną krystaliczną formę – ciekły kryształ. Mimo że molekuły pozostają ruchome w ciekłej formie krystalicznej wody, ruszają się one razem (molekuły), tak jak ławica ryb pływa w oceanie razem w zwartej formie. To jest woda strukturalna – nazywana również zorganizowaną wodą, wodą sześciokątną (hexagonal) oraz płynną krystaliczną wodą. Ciekłe kryształy są specjalnym stanem materii, tak jak kryształy stałe, mogą one transmitować sygnały; powtarzający się wzór (molekuł) zapewnia wydajną ścieżkę dla gładkiego przepływu energetycznych informacji. Płynne kryształy są elastyczne i wiele razy bardziej responsywne niż kryształy stałe.

Dr. Gerald Pollack, profesor bioinżynierii na Uniwersytecie Waszyngtońskim zdołał zapewnić znaczące dowody dla płynnej krystalicznej formy wody. Jego badania zademonstrowały zdolność wody do formowania dużych stref płynnego kryształu/strukturalnej wody. Pokazał, że ta woda ma pomiarowo różną charakterystykę odnośnie: molekularnej stabilności, negatywnego ładunku elektrycznego, większa lepkość, molekularne wyrównanie oraz wzmocnioną zdolność do absorbowania pewnych spektrum światła. On wraz z innymi zapewnili dowody na to, że płynna krystaliczna faza wody jest ściśle połączone z generowaniem życia. Dr. Pollack omawia swoje badania w ostatnim wykładzie (po angielsku https://www.youtube.com/watch?v=JnGCMQ8TJ_g).

Wiele z wody w zdrowym ludzkim ciele to płynny kryształ/strukturalna woda. Wiele komponentów ciała jest również uważane za płynne kryształy, wliczając kolagen i błony komórkowe. Te tkanki działają wspólnie ze strukturalną wodą w ciele aby stworzyć informacyjną sieć, która sięga każdej komórki. Płynna krystaliczna organizacja ludzkiego ciała odpowiada za natychmiastowy transfer sygnałów i innych biologicznych informacji.

Zdrowe DNA jest otoczone przez strukturalną wodę. Ta woda jest odpowiedzialna za stabilność DNA. Strukturalna woda jest również odpowiedzialna za wspieranie elektromagnetycznego pola otaczającego DNA. W miarę jak woda traci swoją krystaliczną strukturę (przez wiek i chorobę), integralność DNA jest często zagrożona. Młode DNA otoczone przez krystaliczną/strukturalną wodę, posiada wiele mocniejsze pole elektromagnetyczne niż DNA starszych osobników.

Krystaliczna struktura wody bazuje na czworościennej geometrii, gdzie atomy tlenu formują środek każdego czworościanu. W idealnych warunkach, w miarę jak czworościany wody łączą się razem, powtarzający się sześciokątny wzorzec jest generowany z atomami tlenu formującymi wierzchołki każdego sześciokąta. To jest powodem dlaczego płynna krystaliczna woda jest również nazywana wodą sześciokątną (hexagonal water).

[zdjecie czworoboku i szescianow + tekst nizej]
Krystaliczna struktura wody
Na górze: Czworościenna molekularna struktura wody obserwowana z boku.
Na dole: Sześciokątny wzorzec obserwowany z góry.

Czarne kropki reprezentują atomy tlenu; białe kropki to atomy wodoru.

Kryształy kwarcu eksponują tą samą geometrię molekularną jak woda. Kwarc to siatka połączonych SiO4 czworościanów. Strukturalna woda to siatka OH4 czworościanów. To jest jeden powód dla którego woda posiada zdolność by utrzymywać i przekazywać informacje.

Wiązanie wodorowe
Płynna krystaliczna struktura wody jest możliwa, po części, poprzez elektrostatyczne siły nazywane wiązaniem wodorowym. Wiązanie to jest formowane przez przyciąganie się pozytywnych i negatywnych ładunków. W molekule wody, atom tlenu utrzymuje mały negatywny ładunek, podczas gdy atomy wodoru utrzymują mały ładunek pozytywny. Ładunki się przyciągają i łączą molekuły wody by uformować połączoną krystaliczną siatkę.

[zdjecie wiazania wodorowego + tekst]
Wiązanie wodorowe:
Pozytywnie naładowany atom wodoru jest elektrostatycznie przyciągany do negatywnie naładowanego atomu tlenu i formuje wiązanie wodorowe. To jest fundament dla rozwoju matrycy płynnej krystalicznej wody.
—-

Wiązanie wodorowe w większości wody jest losowe. Nie ma ma długo terminowego wzorca dla którego molekuły wody stają się połączone. Jednakże, wiele naturalnych sił może wpłynąć na stopień i stabilność wiązania wodorowego. Siły elektromagnetyczne nieodłączne na Ziemi grają tutaj rolę. Organizacja sama w sobie zapewnia stabilność, podobnie jak układanie cegieł tworzy silną konstrukcję, wiązania wodorowe nie są tak łatwo zrywane. Siatka strukturalnej wody jest nazwana spójną, kiedy może ona utrzymać stopień molekularnej stabilności równocześnie będąc w ruchu.

Zdolność wody do przechowywania i transmisji informacji jest wprost proporcjonalna do struktury i spójności. Im większa strukturalność (charakteryzowana przez wzrost wiązań wodorowych), i im więkrza spójność (charakteryzowana przez stopień do jakiego woda może utrzymać swoją strukturę), tym większa zdolność wody do utrzymania i dostarczenia sygnałów i informacji.

Płynny kryształ/strukturalna woda jest żywą wodą – i to jest dopiero początek.

Polecamy czytać:

Co to jest spójność wody
Co to jest żywa woda w pełnym spektrum

Artykuł przetłumaczony ze strony www.dancingwithwater.com autorstwa MJ Pangman