Woda jako lek

Kiedy Irańska Rewolucja wybuchła w 1979 roku, doktor Fereydoon Batmanghelidj został wzięty jako polityczny więzień na dwa lata. Jak w wielu przypadkach, nieszczęściem przyczyniła się droga do nowego odkrycia. Jednego popołudnia, doktor został wezwany do asystowania pewnemu więźniowi, który doświadczał rozdzierającego bólu z powodu choroby wrzodowej. Nie mając dostępu do leków, Dr. Batmanghelidj podał mężczyźnie dwie szklanki wody. Ku zdziwieniu wszystkim, w ciągu kilku minut, ból człowieka kompletnie ustał. Przez kontynuowanie picia większej ilości wody, człowiek został uwolniony z bólu przez pozostałe 4 miesiące wyroku więzienia.

Wraz z czasem i wieloma przypadkami Dr. Batmanhelidj znalazł się w pozycji do przeprowadzenia szerokich badań nad medycznymi efektami wody dla prewencji i ulgi wielu symptomów powodowanych stresem. Za pomocą samej wody, leczył współwięźniów, którzy cierpieli z powodu wrzodów i innych degeneratywnych chorób. Kiedy przyszedł czas na jego wyrok i egzekucje, Dr. Batmanghelidj zaprezentował sędziemu papiery, które napisał na temat wody i leczenia choroby wrzodowej. Jego życie zostało darowane, aby mógł kontynuować swoje badania. Jego oryginalna praca została opublikowana w Dzienniku Klinicznej Gastroentrologii. Otworzyło to drogę dla dalszych badań, które ewentualnie zostały przeprowadzone w USA po jego zwolnieniu z więzienia i ucieczce z Iranu.

Dr. Batmanghelidj i jego badania publikowane były w wielu książkach i papierach, zainiciowało to zmianę paradygmatu naszego współczesnego zrozumienia roli wody w zdrowiu i witalności. Jego proste powiedzenie, „Nie jesteś chory, jesteś spragniony!” zostało bazą dla znaczącej zmiany myślenia i stało się impetem dla nawet większego zrozumienia siły życiowej – oraz w rzeczy samej krwi życia samej Ziemi – wody. Zawdzięczamy wielki dług doktorowi Batmanowi (nick). Jest on w każdym calu bohaterem na wzór prawdziwego Batmana z komiksów. Przeczytaj wykład Batmanghelidj z 2003 dla Rządowego Forum Zdrowia [https://www.dancingwithwater.com/wp-content/uploads/Batmanghelidj-lecture-2003.pdf] – w języku angielskim.

Wielu słynnych naukowców przewidziało, że woda może stać się lekiem przyszłości. Te osobistości to zdobywcy nagrody Nobla: Albert Szent Györgyi i Linus Pauling, jak i inni bardziej współcześni naukowcy jak Mu Shik Jhon, Jacques Benveniste i Rustum Roy. Każdy z tych naukowców miało zainteresowanie nie tylko w samej wodzie ale w jej molekularnej strukturze. Dr. Szent Györgyi powiedział: „Od kiedy molekularna struktura wody jest esencją życia, osoba, która może kontrolować tą strukturę w systemach komórkowych zmieni świat”.

Jedyny sposób w jaki wiele właściwości wody może być wyjaśniony jest przez zrozumienie, że woda posiada wyróżniającą strukture molekularną – powtarzający się wzorzec molekuł, który jest wywołany w unikalnych warunkach. Te specjalne warunki pozwalają wodzie zbudować płynny kryształ. Płynny kryształ to specjalna faza materii z porządkiem orientacyjnym. Tak samo jak kryształy (kamienie), są ekstremalnie wydajne w przesyłaniu sygnałów; geometrycznie powtarzający się wzorzec zapewnia drogę dla efektywnego przepływu energii oraz informacji. Płynne kryształy posiadają znacząco większą wszechstronność niż stałe kryształy (kamienie) ponieważ są elastyczne i responsywne.

Dr. Gerald Pollack, profesor bioinżynierii Uniwersytetu Waszyngtońskiego podał znakomitość dowodów dla płynnego krystalicznego stanu wody. Jego badania zademonstrowały wielkie (aż do jednego metra długości) strefy krystalicznej wody z wieloma unikalnymi miarodajnymi właściwościami, wliczając w to: dopasowanie molekularne, ujemny ładunek elektryczny, lepsza lepkość i zwiększona zdolność do absorbowania pewnych pasm światła. On i inni zapewnili dowody, że płynna krystaliczna faza wody jest bardziej powszechna niż poprzednio myślano i, że jest intymnie połączana z generacją i prezerwacją życia. Jego nowa książka „Czwarta Faza Wody, Ponad Stały, Płynny i Prowy stan” jest genialna.

Wiele z wody w zdrowym ludzkim ciele jest w płynnym krystalicznym stanie. Wiele komponentów wody jest również uważane za bycie płynnym kryształem, wliczając w to kolagen i błony komórkowe. Te tkanki pracują w kooperacji z wodą by stworzyć siatkę informacyjną, która sięga każdej komórki. Płynna krystaliczna organizacja wody zalicza się za prawie natychmiastowy transfer sygnałów i innych biologicznych informacji w ludzkim ciele.

Płynna krystaliczna organizacja wody jest zbudowana na bazie czworościennej geometrii, gdzie atomy tlenu formują środek każdego czworościanu. Pod włąściwymi warunkami, czworościany łączą się by uformować sześcienne wzorce. To jest powodem dla którego krystaliczna woda jest często nazywana jako sześcienna woda. Kwarc ma podobną molekularną strukturę do wody, z tym samym wzorcem geometrycznym. Może to być powodem dla któego woda jest zdolna potęgować i przenosić wygnały – z prędkością światła – podobnie do sposobu w jaki kwarc potęguje i przenosi informacje w komputerach i innych technologiach kwarcowych.

Byliśmy świadomi przez jakiś czas, że zdrowe DNA jest otoczone przez płynną krystaliczną wodę. Ta woda jest odpowiedzialna za stabilność DNA. Jest również odpowiedzialna za wspieranie elektromagnetycznego pola otaczającego DNA. Krystaliczna matryca wody, z jej śrubowatymi kanałami może grać kolejną (jeszcze nie rozpoznaną) rolę, zaraz po śrubowatych nitkach DNA. Wiemy, że w miarę jak woda traci swoją strukturę, integralność DNA jest zagrożona. Młode DNA, otoczone przez wysoko strukturalną wodę, posiada znacznie silniejsze pole elektromagnetyczne niż DNA starszych osób. Znając tę informację, jest łatwo zrozumieć dlaczego struktura wody została uznana przez niektórych jako klucz do życia i dlaczego może również być kluczem do długowieczności.

Koreańscy naukowiec Dr. Mu Shik Jhon był tym, który określić pojęcia „sześcienna” woda. Był również jednym z pierwszych w demonstracji, że picie strukturalnej wody, może mieć wpływ na zdrowie. Jego wczesne prace pokazały, że konsumowanie sześciennej wody podnosi wydajność metabolicznych procesów. Dr. Jhon również analizował DNA pacjenów z rakiem i cukrzycą i odkrył, że woda dookoła DNA, była mniej strukturalna niż ta u zdrowych ludzi. Jego teoria, nazywana jako „Molekularne środowisko wodne” proponuje:

Odnawianie sześciennej wody w ludzkim ciele może podnieść witalność, zwolnić proces stażenia i zapobiegać chorobom.

Dzisiaj, nasze zrozumienie wody wykracza poza napomnienie Dr. Batmanghelidj’a o piciu większej ilości wody. Wykracza poza zachęte Dr. Jhon’a do picia wody strukturalnej. Dzisiaj, możemy również wziąć korzyści z faktu, że wode może nosić informacje do naszych ciał. Faktycznie, woda może nieść wzorce, które zmienią sposób w jaki komórki odpowiadają. W tym sposobie, woda dosłownie ma zdolność do bycia lekiem – bez konsekwencji znanych dla farmakologii czy zabiegów chirurgicznych.

Głowny nurt nauki ciągle ciasno trzyma się starego wzorca myślenia, że chemiczne związki muszą być obecne w wodzie by miała ona wpływ na biologiczne funkcje. Jest dobrze znany fakt, że biologiczne struktury zmieniają fizyczne właściwości bardziej niż chemiczne związki. Jest to zilustrowane faktem, że proteiny są nieaktywne dopóki nie są one złożone w dokładnie właściwy sposób. Ich struktura, nie skład chemiczny, determinuje ich aktywację. Kiedy woda jest ustrukturyzowana, nie tylko ma ona większe zdolności przechowywać informację ale również ma infrastrukturę dostarczania wiadomości z większą prędkością i dokładnością. Rosnące dowody naukowych badań potwierdzają rolę wody jako akumulator, transmiter i transducer energii.

Niektórzy współcześnie naukowcy, jak Rustum Roy, który został uznany podczas swojego życia jako światowy prowadzoćy autorytet odnośnie wody strukturalnej, teraz wierzący, że struktura a nie kompozycja chemiczna wody jest odpowiedzalna za wiele unikalnych efektów. Wedle Dr. Roy’a „Molekularna struktura jest alfabetem wody; z nim możesz stworzyć zdania, które zawierają różnorodność informacji.” W filmie dokumentalnym „Woda” Dr. Roy tłumaczy: „Woda może być jedynym najbardziej plastycznym komputerem.”

Woda jako nośnik informacji
W 2003, Szwajcarski fizyk Louis Rey opublikował eksperyment używają relatywnie nowej techniki nazywanej termoluminescencją. W tym eksperymencie, kiedy dwie różne substancje, o właściwościach redukujących wiązanie wodorowe w różnych stopniach, zostało zmieszanych z wodą i rozcieńczono ten roztwór do punktu, w którym nie została żadna z oryginalnie dodanych substancji, mimo to wiązania wodorowe były odpowiednio zredukowane lub wyeliminowane, tak jakby woda ciągle zawierała te substancje. Sugeruje to, że strukturalne wzorce wody utrzymują informację o oryginalnych substancjach oraz to, że są zdolne przenieść te informacje do komórek.

Wcześniejsze eksperymenty przeprowadzone przez Francuskiego naukowca Jacques Benveniste, pokazały, że kiedy znane alergeny zostaną rozcieńczone w wodzie, aż do momentu w którym żaden z alergenów nie był zawarty w próbce – woda ta ciągle i powtarzalnie uruchamiała reakcje alergiczne kiedy dodawano je do żywych komórek. Po pierwszych odkryciach Dr. Benveniste, przeprowadził eksperyment odkrywający, że molekuły, w normalnie aktywnej koncentracji, nie funkcjonowały bez wody. Dalej, zademonstrowano, że po prostu dodanie wody było wystarczające by odzyskać biologiczną aktywność. Woda musiała być zorganizowana lub ustrukturyzowana. Sposób w jaki on to zrobił w swoim eksperymencie to wirowanie wody. Innymi słowy, struktura wody (uzyskana przez wirowanie) spotęgowała sygnały wystarczająco by indukować biologiczną aktywność w eksperymencie.

Siła pamięci wody
Wielka siła drzemie w dostępie i utylizacji zdolności wody do przenoszenia informacji. Te właściwości wody były nazywane jako pamięć wody. Pracownicy służby zdrowia z wielu różnych dyscyplin rutynowa tworzą i przepisują wodne roztwory stworzone używając urządzeń skonstruowanych do dostarczania wysokich częstotliwości wibracyjnych informacji do wody, która jest przetrzymywana w strukturze wody. Te wibracje wodnych preparatów noszą nazwa jako homeopatyczne preparaty, esencje kwiatowe, eliksiry kryształowe, itd. Wiele z tych preparatów poprawia wydajność; balansują energię ciała, wspomagają funkcję organów, podnoszą energię, wspomagają system odpornościowy i wiele więcej. Nawet formuły witaminowe mogą być dostarczone jako wibracje i/lub mikrodozy w wodzie ze zdumiewającymi rezultatami. Są to dosłownie wodne leki i wymagają one, żeby woda była ustrukturyzowana aby one działały.

Przez wiele lat, poponenci homeopatii strukturyzowali wodę wstrząsając ją. Kiedy robi się homeopatyczne preparaty, roztwory są rozcieńczane ponownie i ponownie, wstrząsane energicznie przed każdym rozcieńczeniem. Kluczem sukcesu tego procesu jest w potrząsaniu wody. Turbulencja tworzy malutkie wiry w wodzie. W homeopatyczny rozwtorach, woda nie zawiera właściwych molekuł oryginalnych substancji, a mimo to niesie wszystkie ważne informacje umiejscowione w strukturalnym wzorcu w wodzie. Nie ma wątpliwości, że turbulencja produkuje do pewnego stopnia strukturę w wodzie i, że ta turbulencja pomaga w komunikacji informacji odpowiedzialnych za tworzenie unikalnej matrycy strukturalnej.

Woda strukturalna w naturze
Struktura może być nadana wodzie za pomocą dźwięków i magnetycznego pola. Natura używa kombinacji metod do strukturyzowania wody. Kiedy pola magnetyczne, turbulencja i joniczne minerały są obecne dookoła i w wodzie, rezultatem jest stabilizacja struktury molekularnej wody, która jest zdolna utrzymać informacyjne wzorce przez bardzo długi czas, Częstotliwości światła (słońce, księżyc i gwiazdy) i dźwięki natury (cykady, ptaki, delfiny itd) wnoszą pełny zakres zdrowych częstotliwości do wody w naturalnym środowisku. Autorzy „Tańcząc z Wodą” nazywają to żywą wodą w pełnym spektrum – idealna woda do spożywania przez ludzi.

Strukturalna woda jest arkuszem na którym wzorce informacyjne mogą być nadrukowane. Natura używa ruchu (turbulencji/wirów) i minerałów, gazów by stworzyć stabilny arkusz na którym zapisano pełne spektrum życiodajnych częstotliwości. Kiedy użyjemy tych elementów, jest łatwiej nadać struktury i życiowej siły z powrotem do wody którą pijemy.

Natura używa wody by dostarczyć zdrowych informacji dla wszystkich stworzeń. Woda była w zamyśle nośnikiem wibracji Ziemi i kosmosu, i te wibracje naukowcy określili jako wymagane jeśli chcemy zachować harmonię i balans. Woda dosłownie ma zdolność utrzymać nas „dostrojonymi” W podobny sposób, możemy użyć wody do niesienia zindywidualizowanej informacji – naszego włąsnego doskonałego leku do wspierania nas w unikalnych zdrowotnych wyzwaniach. Jest to wodny lek, który wielu naukowców przewidywało. Dzisiaj jest to rzeczywistość i nie jest trudno zrobić lub stosować to w codziennej rutynie. Książka „Tańcząc z Wodą” zbiera nauke i zawiera wiele pomysłów dla tworzenia potężnych spersonalizowancyh wodnych preparatów.

Artykuł przetłumaczony ze strony www.dancingwithwater.com autorstwa MJ Pangman

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *